ADCA

ADCA is een groep aandoeningen van de kleine hersenen. Een hersenziekte met vele ernstige gevolgen.
De kleine hersenen sturen de bewegingen van ons lichaam aan. ADCA is erfelijk. ADCA staat voor Autosomaal Dominante Cerebellaire Ataxie.

Bij ADCA worden de spieren niet goed aangestuurd door de kleine hersenen. Daardoor lukt het minder goed om bewegingen te maken zoals iemand dat zelf wil. Ook ontstaan er problemen met het evenwicht. Dit heet ataxie. Door ataxie gaat iemand minder goed spreken, slikken en lopen. Ook zijn vele mensen vermoeid en hebben problemen met zien. Soms ontstaat ook dementie.

ADCA begint meestal tussen de 30 en 40 jaar, hoewel het ook op kinderleeftijd of na het 65ste jaar kan beginnen. De oorzaak van ADCA is een verandering in het erfelijk materiaal. Het is niet altijd bekend om welke verandering het bij iemand gaat.

Dominante erfelijke ziektes

Als vanuit DNA onderzoek de genetische afwijking wel bekend is, krijgt de aandoening de naam SCA (spinocerebellaire ataxie) in plaats van ADCA.
Nederland telt zo’n 200 families met ADCA, oftewel rond de 700 patiënten.

Kijk voor meer informatie op de site van de ADCA Vereniging Nederland: www.ataxie.nl of op http://www.ataxie.nl/2015/09/nieuwe-website-ter-ondersteuning-sca1-onderzoek/