DONEREN

DONEREN IS NIET MEER MOGELIJK. DE BENODIGDE INLEG VOOR DE START VAN HET ONDERZOEK IS BEHAALD.

DANK DANK DANK DANK DANK UIT NAAM VAN ALLE SCA1 FAMILIES!!!!

 

 

Het onderzoek aan SCA1 kost veel geld. Jij kunt helpen door geld te doneren.
Elke financiële bijdrage, van klein tot groot, is van harte welkom. We streven ernaar € 150.000,– bijeen te brengen voor maart 2016 zodat het onderzoek daarna direct kan starten.

De bijdrage kan gestort worden op IBANnr: NL18 INGB 0000 0008 60 ten name van de Hersenstichting, Den Haag onder vermelding van ‘SCA1’.
Alle donaties die met de vermelding SCA1 bij de Hersenstichting binnenkomen worden gegarandeerd aangewend voor het onderzoek aan SCA1 op de afdeling Humane Genetica van het LUMC.

Kijk voor meer informatie over de Hersenstichting op www.hersenstichting.nl

NAMENS ALLE SCA1/ADCA FAMILIES HARTELIJK DANK VOOR ALLE STEUN EN INZET!!

groepsfoto social media normaal.2