STEUN ONS

DONEREN:

Het onderzoek aan SCA1 kost veel geld. Jij kan helpen door geld te doneren.
Elke financiële bijdrage, van klein tot groot, is van harte welkom. We streven ernaar € 150.000,– bijeen te brengen voor 1 maart 2016 zodat het onderzoek daarna direct kan starten.

De bijdrage kan gestort worden op IBANnr: NL18 INGB 0000 0008 60 ten name van de Hersenstichting, Den Haag onder vermelding van ‘SCA1’.
Alle donaties die met de vermelding SCA1 bij de Hersenstichting binnenkomen worden gegarandeerd aangewend voor het onderzoek aan SCA1 op de afdeling Humane Genetica van het LUMC.

Kijk voor meer informatie over de Hersenstichting op www.hersenstichting.nl

 

ORGANISEER EEN ACTIE:

Je kan ook meehelpen door een actie te organiseren. Dat kan enorm helpen!!
Denk dan bijvoorbeeld aan:

Collecteren
Lege flessen inzamelen
Sponsorloop
Taarten bakken en verkopen
Kerststukjes maken en verkopen

Wil je een actie organiseren voor het onderzoek? Geweldig!
Alle acties worden geplaatst onder het kopje acties, als je het ons even laat weten.

Daarnaast hebben we een pagina om alle sponsors en vrienden van het onderzoek te bedanken.

NAMENS ALLE SCA1/ADCA FAMILIES HARTELIJK DANK VOOR ALLE STEUN EN INZET!!